Chăm Sóc Body - Hy Beauty Spa - Spa Cần Thơ
Default image

Chăm Sóc Body

Thứ Sáu, 29/09/2023

Massage body dầu dưỡng cao cấp

Giá dịch vụ: 300.000 đồng  Thời gian phục vụ: 60 phút. MUA 5 giảm 10%  MUA 10 giảm 20%

Thứ Sáu, 29/09/2023

Liệu trình tắm phủ mật ong nhiệt đới 10 buổi

Giá dịch vụ: 7.000.000 đồng  Mô tả ngắn về dịch vụ: Bao gồm 1 sản phẩm dưỡng tại nhà.

Thứ Sáu, 29/09/2023

Tắm phủ mật ong nhiệt đới

Giá dịch vụ: 800.000 đồng  Thời gian phục vụ: 120 phút.  MUA 5 giảm 10%  MUA 10 giảm 20% 

Thứ Sáu, 29/09/2023

Tắm dưỡng trái cây

Giá dịch vụ: 400.000 đồng  Thời gian phục vụ: 60 phút.  MUA 5 giảm 10% MUA 10 giảm 20%

Thứ Sáu, 29/09/2023

Giải phóng mô mỡ – định hình body

Giá dịch vụ: 700.000 đồng  Thời gian phục vụ: 90 phút.  MUA 5 giảm 10% MUA 10 giảm 20%

Thứ Sáu, 29/09/2023

Chăm sóc lưng lưỡng cực đa xung

Giá dịch vụ: 500.000 đồng  Thời gian phục vụ: 60 phút.  MUA 5 giảm 10% MUA 10 giảm 20%

Thứ Sáu, 29/09/2023

Chăm sóc cổ vai gáy lưỡng cực đa xung

Giá dịch vụ: 350.000 đồng  Thời gian phục vụ: 60 phút.  MUA 5 giảm 10% MUA 10 giảm 20%

Thứ Sáu, 29/09/2023

Relax your feet – Thư giãn chân chuyên sâu

Giá dịch vụ: 180.000 đồng  Thời gian phục vụ: 60 phút.  MUA 5 giảm 10% MUA 10 giảm 20%

Thứ Sáu, 29/09/2023

Massage lưng chuyên sâu

Giá dịch vụ: 150.000 đồng  Thời gian phục vụ: 30 phút.  MUA 5 giảm 10% MUA 10 giảm 20%

Thứ Sáu, 29/09/2023

Rũ bỏ muộn phiền – Thư giãn vai cổ gáy chuyên sâu

Giá dịch vụ: 30 phút  Thời gian phục vụ: 120.000 đồng.