MICRO NEEDLING THERAPY - Hy Beauty Spa - Spa Cần Thơ
Default image

MICRO NEEDLING THERAPY

Chủ Nhật, 01/10/2023

Micro Skin Fill – Làm đầy da vi mô cao cấp (Tái thiết lập lại cấu tạo da với 1 chuỗi hơn 2000 protein và hơn 200 yếu tố tăng trưởng, giúp da được tái sinh chỉ sau 1 lần cấy)

Giá dịch vụ: 8.000.000 đồng.  LƯU Ý:  Da luôn cần dinh dưỡng, để da cải thiện tốt nhất nên đi ít nhất 3 buổi để cảm nhận rõ cải thiện và mục đích của từng gói dịch vụ.  

Chủ Nhật, 01/10/2023

Micro Skin Collagen – Tái sinh vi mô Collagen

Giá dịch vụ: 4.000.000 đồng.  LƯU Ý:  Da luôn cần dinh dưỡng, để da cải thiện tốt nhất nên đi ít nhất 3 buổi để cảm nhận rõ cải thiện và mục đích của từng gói dịch vụ.

Chủ Nhật, 01/10/2023

Micro Skin Mirror (Liệu pháp tráng gương với chuỗi HA giúp da đươc ngậm nước và hỗ trợ căng bóng)

Giá dịch vụ: 3.000.000 đồng.  LƯU Ý:  Da luôn cần dinh dưỡng, để da cải thiện tốt nhất nên đi ít nhất 3 buổi để cảm nhận rõ cải thiện và mục đích của từng gói dịch vụ.

Chủ Nhật, 01/10/2023

Micro Skin Pitted Scars – Làm đầy sẹo rỗ

Giá dịch vụ: 3.500.000 đồng.  LƯU Ý:  Da luôn cần dinh dưỡng, để da cải thiện tốt nhất nên đi ít nhất 3 buổi để cảm nhận rõ cải thiện và mục đích của từng gói dịch vụ.

Chủ Nhật, 01/10/2023

Micro Skin Current (Tái sinh da bằng dịch chiết tế bào gốc Singapore)

Giá dịch vụ: 3.500.000 đồng.  LƯU Ý:  Da luôn cần dinh dưỡng, để da cải thiện tốt nhất nên đi ít nhất 3 buổi để cảm nhận rõ cải thiện và mục đích của từng gói dịch vụ.

Chủ Nhật, 01/10/2023

Micro – needling Therapy Pro (Liệu trình vi điểm HoCenta – dịch chiết ngựa đua Nhật Bản)

Giá dịch vụ: 3.500.000 đồng.  LƯU Ý:  Da luôn cần dinh dưỡng, để da cải thiện tốt nhất nên đi ít nhất 3 buổi để cảm nhận rõ cải thiện và mục đích của từng gói dịch vụ.

Chủ Nhật, 01/10/2023

Micro – needling Therapy Pro (Liệu pháp vi điểm tầng sâu EGF đến từ Nhật Bản)

Giá dịch vụ: 2.500.000 đồng.  LƯU Ý:  Da luôn cần dinh dưỡng, để da cải thiện tốt nhất nên đi ít nhất 3 buổi để cảm nhận rõ cải thiện và mục đích của từng gói dịch vụ.

Chủ Nhật, 01/10/2023

Micro – needling Therapy – Cấy TBG Thực vật

Giá dịch vụ: 1.800.000 đồng.  LƯU Ý:  Da luôn cần dinh dưỡng, để da cải thiện tốt nhất nên đi ít nhất 3 buổi để cảm nhận rõ cải thiện và mục đích của từng gói dịch vụ.

Chủ Nhật, 01/10/2023

Derma Shinny – Sáng da bằng tế bào gốc Thực vật

Giá dịch vụ: 1.200.000 đồng.  LƯU Ý:  Da luôn cần dinh dưỡng, để da cải thiện tốt nhất nên đi ít nhất 3 buổi để cảm nhận rõ cải thiện và mục đích của từng gói dịch vụ.

Chủ Nhật, 01/10/2023

MICRO NEEDLING THERAPY

Trẻ hóa da – Phục hồi da với dịch chiết TBG tiên tiến đến từ Singapore – Nhật Bản – Thụy Sĩ, … giúp da được phục hồi đúng nghĩa theo SINH LÝ KHOA HỌC LÀN DA, phục hồi mô…