Triệt Lạnh Hàn Băng - Hy Beauty Spa - Spa Cần Thơ
Default image

Triệt Lạnh Hàn Băng

Thứ Bảy, 30/09/2023

Triệt Lạnh Hàn Băng

Thứ Bảy, 30/09/2023

Toàn Thân

Giá: 18.000.000/ 10 lần Lưu ý: Khách nam phụ thu 200.000 – 1.500.000/dịch vụ Đặc biệt: MỖI KHÁCH HÀNG ĐỀU CÓ DAO CẠO RIÊNG VÀ NHẮC LỊCH HẸN

Thứ Bảy, 30/09/2023

Bikini

Giá: 700.000 đồng/ 01 lần 2.100.000 đồng/ 05 lần 3.500.000 đồng/ 10 lần Lưu ý: Khách nam phụ thu 200.000 – 1.500.000/dịch vụ Đặc biệt: MỖI KHÁCH HÀNG ĐỀU CÓ DAO CẠO RIÊNG VÀ NHẮC LỊCH HẸN

Thứ Bảy, 30/09/2023

Bụng/ Ngực/ Lưng

Giá: Bụng/ Ngực: 500.000 đồng/01 lần 1.500.000 đồng/05 lần 2.500.000 đồng/10 lần Lưng: 800.000 đồng/01 lần 2.500.000 đồng/05 lần 4.000.000 đồng/10 lần Lưu ý: Khách nam phụ thu 200.000 – 1.500.000/dịch vụ Đặc biệt: MỖI KHÁCH HÀNG ĐỀU CÓ DAO…

Thứ Bảy, 30/09/2023

Tay/ Chân

Giá: ½ Tay 400.000 đồng/01 lần 1.200.000 đồng/05 lần 1.600.000 đồng/10 lần Full Tay 500.000 đồng/01 lần 1.500.000 đồng/05 lần 2.500.000 đồng/10 lần         ½ Chân 600.000 đồng/01 lần 1.800.000 đồng/05 lần 3.000.000 đồng/10 lần Full Chân…

Thứ Bảy, 30/09/2023

Nách

Giá: 300.000 đồng/01 lần 1.000.000 đồng/05 lần 1.500.000 đồng/10 lần Lưu ý: Khách nam phụ thu 200.000 – 1.500.000/dịch vụ Đặc biệt: MỖI KHÁCH HÀNG ĐỀU CÓ DAO CẠO RIÊNG VÀ NHẮC LỊCH HẸN

Thứ Sáu, 29/09/2023

Mặt/ Mép

Giá: Mặt: 600.000 đồng/01 lần 1.800.000 đồng/05 lần 3.000.000 đồng/10 lần Mép: 300.000 đồng/01 lần 1.000.000 đồng/05 lần 1.500.000 đồng/10 lần Lưu ý: Khách nam phụ thu 200.000 – 1.500.000/dịch vụ Đặc biệt: MỖI KHÁCH HÀNG ĐỀU CÓ DAO CẠO…